Mieszkania z programu Mieszkanie plus

Program Mieszkanie Plus został zorganizowany przez ekipę rządzącą by rodziny, które nie miały możliwości posiadania swojego mieszkania, pozwoliły sobie na nowe swoje mieszkanie. Aby wystartować w programie należy spełnić następujące warunki:

– nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości,
– posiadać środki lub możliwości do opłacania terminowego czynszu.

Detale można dostać w Urzędzie Gminy.

Mieszkanie+ kto skorzysta?

Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych, które mają zbyt małe dochody na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, a zbyt wysokie by dostać lokal z samorządu. Lokatorzy którzy będą regularnie płacić czynsze to po 30 latach staną się właścicielami.

Okres, dołączania do programu

Aby najemca dostał klucze do swojego mieszkania musi minąć około 4-6 lat. Przez pierwsze dwa lata poddawana nieruchomość jest szczegółowej analizie. a następnie powstaje projekt nieruchomości a okres budowy jej to 2-4 lata

Zasady i kryteria programu Mieszkanie+

Kryteriami pierwszeństwa uczestniczenia w programie to:

– liczba dzieci,
– wykształcenie,
– niepełnosprawność.

Za każde z tych kryteriów osoba zainteresowana uzyskuje określoną ilość punktów, które wspomagają w realizowaniu planu zamieszkania.

Każdy obywatel Polski, który ma możliwości wynajęcia mieszkania może w dziesięciu krokach dojść do zamieszkania we “własnym M”:
01 – Musi on sprawdzić czy we swojej miejscowości jest stworzony program “Mieszkanie Plus” oraz program dopłat “Mieszkanie na start”. Szczegóły są dostępne w Urzędzie Gminy miejsca zamieszkania.
02 – Najemca powinien sprawdzić jakie warunki musi spełnić aby doszło do podpisania umowy, Umowy mogą być: umowa najmu lub umowa najmu z dojściem do własności.
03 – Zainteresowany składa wniosek o zawarcie umowy najmu, wtedy gdy w gminie nadejdzie nabór do programu,
04 – W tym punkcie trzeba ujawnić gminie swoją zdolność czynszową oraz spełnienie warunków najmu które są zapisane w uchwale Rady Gminy,
05 – Osoba chętna do udziału w tym programie musi uzbroić się w cierpliwość bo teraz rozpoczął się okres rozpatrywania wniosków. Gmina kontaktuje się wybranymi osobami, które ma na liście, a następnie przedstawia ją inwestorowi.
06 – Wybór mieszkania, gdy wszystko to z wyżej wymienionych punktów , przychodzi czas na wybór mieszkania w danej inwestycji. Niestety aby wybrać wymarzone mieszkanie należy spełnić kryteria i uzyskać odpowiednią ilość punktów, które są przyznawane przez gminę.
07 – Następnie przychodzi czas podpisania umowy najmu.
08 – Zainteresowany powinien złożyć odpowiedni wniosek o dopłatę do czynszu, dopiero to można zrobić po uprzednim zawarciu umowy najmu
09 – I znowu czekanie na rozpatrzenie wniosku. Prezydent miasta w ciągu trzydziestu dni rozpatruje prośbę.
10 – Jak się wszystko uda to można już cię cieszyć i korzystać z mieszkania. Gdy decyzja zostanie pozytywnie rozpatrzona dopłata do czynszu będzie przez gminę dostarczana bezpośrednio wynajmującemu.

Program Mieszkanie+ jest połączony z dwóch części: części rynkowej i części społecznej

Część rynkowa pakietu umożliwia osobom o małych dochodach najem mieszkania lub najem z możliwością dojścia do własności. Program ten jest przeznaczony do osób nieposiadających zdolności kredytowej i ubiegania się o mieszkanie komunalne ale posiadają możliwość opłacania czynszu

Część społeczna programu Mieszkanie plus jest częścią budownictwa mieszkaniowego dla najniżej zarabiających. Mieszkania w tym programie powstają z udziałem środków z budżetu państwa. Gminy ustalają kryteria listy dla osób ubiegających się o najem. W zakresie tym, przewidziane są programy wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Narodowy Program Mieszkaniowy

Mieszkanie Plus to pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego. Targetem tego programu jest zwiększenie liczby mieszkań, oraz znalezienie najemców, którzy mają możliwość płacenia czynszów. Osoby, które nie są określone limitem wieku i nie ma do nich innych wymagań, a jedynie możliwość opłacania czynszu. Wsparcie rodzin daje silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki. Program ma za zadanie poprawić sytuację mieszkaniową młodych polskich rodzin.

Mieszkania realizowane w imieniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego są limitowane ustawowo, tak samo jak “budownictwo gminne”.

Mając chęć posiadania mieszkania w programie Mieszkanie plus, trzeba wziąć pod uwagę:

– kryteria naboru najemców,
– wysokość czynszu,
– dopłatę do czynszu.

Wysokość czynszu

Koszt najmu przede wszystkim zależny jest od rodzaju mieszkania, nakładów na inwestycję, lokalizacji nieruchomości, standardu wykończenia. Na koszty też wpływa rodzaj forma najmu. Osoby, które liczą na najem z dojściem do własności będą miały wyższy czynsz niż osoby które liczą tylko na najem. Do czynszu trzeba też dodać opłaty za media i eksploatację nieruchomości.

Inwestycje ściśle związane z omawianym programem mieszczą się w niektórych miastach i mają różne standardy. Są one wyposażone tak aby spełniały oczekiwania najemców pod względem funkcjonowania i przestrzennym. Głównym czynnikiem ważnym w wyborze miejsca powstania takiej nieruchomości jest dostęp do infrastruktury takiej jak: sklepy, komunikacja miejska, placówki edukacyjne, ośrodek zdrowia.

Źródło: https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/mieszkanie-plus-dwie-pieczenie-na-jednym-ogniu/