Ochrona dłoni ze względu na charakter wykonywanej pracy

Praca fizyczna najczęściej wykonywana jest przy pomocy ludzkich rąk. To właśnie dłonie muszą być odpowiednio chronione przed ewentualnymi uszkodzeniami i urazami mechanicznymi. Pamiętaj również, że dłonie podczas wykonywania zawodowych obowiązków mogą mieć kontakt nie tylko z dużym ciężarem, ale również niebezpiecznymi substancjami chemicznymi albo ogniem. Jak chronić dłonie w różnych warunkach pracy? Dowiedz się więcej już teraz.

Optymalna higiena w miejscu pracy

O konieczności zachowania należytej higieny, a wręcz sterylności w miejscu pracy przekonaliśmy się przez ostatnie dwa lata trwającej pandemii koronawirusa. Tylko zachowanie właściwego bezpieczeństwa w zakresie działań higienicznych pozwala zniwelować ryzyko rozprzestrzeniania się nie tylko groźnego wirusa, ale również rozmaitych bakterii czy grzybów, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Nie ma wątpliwości, że tak negatywne czynniki najczęściej rozprzestrzeniane są właśnie poprzez kontakt dłońmi. Chcąc zachować optymalną higienę w poszczególnych miejscach pracy, konieczna jest nie tylko regularna dezynfekcja pomieszczeń, ale również stosowanie przez pracowników płynów dezynfekujących dłonie. Najlepszym sposobem jest zaś noszenie cienkich rękawiczek higienicznych i ich zmiana po ewentualnym kontakcie z zainfekowanym obszarem.

Ochrona dłoni w miejscu pracy

Okazuje się, że ochrona dłoni musi być odpowiednia, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych obowiązków zawodowych. Rękawice ochronne czy rękawiczki budowlane należy stosować właściwie, patrząc na charakter pracy i warunki w miejscu pracy. Czasem wystarczą rękawiczki, które zabezpieczają przed zabrudzeniem dłoni, innym razem niezbędne będą te, które chronią przed otarciami, podrażnieniem czy ranami. Niektóre rękawice są obowiązkowe, jeśli dłonie mogą być narażone na działanie ognia, chemicznych substancji żrących czy uszkodzenia pod wpływem ciężaru. Zawsze stanowią dodatkowy element odzieży ochronnej, która w licznych przypadkach jest obowiązkowa i wynika z przepisów BHP.

Odpowiedzialność za odzież roboczą

Odpowiedzialność za dostarczenie odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej spoczywa na pracodawcy. To właśnie zakład pracy powinien zadbać o należytą ochronę osób zatrudnionych. Co więcej, odzież ochronna tego rodzaju i wszelkie akcesoria muszą być najlepszej jakości, atestowane i z certyfikatami. Jeśli ulegnie uszkodzeniu, nie spełnia norm oraz swoich właściwości, musi być natychmiast naprawione albo wymienione.

Za brak należytego przygotowania pracownika i zaopatrzenia go w ubrania robocze zgodnie ze specyfiką wykonywanych obowiązków zawodowych, na pracodawcę może zostać nałożona kara.

Odzież robocza i wszelkie akcesoria, jak rękawice, kaski czy ochronne okulary, musi być nabywana w specjalnych sklepach z takim asortymentem. Ubrania i przydatne elementy ochronne może nabyć sam pracownik, natomiast pracodawca jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich kosztów.