Jak jest po angielsku mur?
Jak jest po angielsku mur?

Jak jest po angielsku mur?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak powiedzieć „mur” po angielsku? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu! W tym artykule dowiesz się, jak przetłumaczyć to słowo oraz jakie są jego różne znaczenia i zastosowania w języku angielskim.

1. Tłumaczenie słowa „mur”

Słowo „mur” w języku polskim ma swoje odpowiedniki w języku angielskim. Najbardziej popularnym tłumaczeniem jest słowo „wall”. Możemy więc powiedzieć, że „mur” po angielsku to „wall”.

Jednak warto zauważyć, że słowo „wall” ma również inne znaczenia i może odnosić się do różnych rodzajów struktur. Na przykład, możemy mówić o „ścianie” (wall) wewnątrz budynku, „murze” (wall) otaczającym miasto lub „ogrodzeniu” (wall) wokół posesji.

2. Różne znaczenia słowa „wall”

Słowo „wall” może mieć wiele znaczeń w zależności od kontekstu. Oto kilka przykładów:

a) Ściana wewnątrz budynku

Wewnątrz budynków mamy wiele ścian, które oddzielają różne pomieszczenia. Na przykład, możemy powiedzieć: „The living room has a beautiful blue wall” (Salon ma piękną niebieską ścianę).

b) Mur otaczający miasto

W niektórych miastach możemy zobaczyć mury, które zostały zbudowane w przeszłości w celu obrony. Na przykład, możemy powiedzieć: „The Great Wall of China is one of the wonders of the world” (Wielki Mur Chiński jest jednym z cudów świata).

c) Ogrodzenie wokół posesji

Wiele domów ma ogrodzenia wokół swoich posesji. Ogrodzenie to również może być nazywane „wall”. Na przykład, możemy powiedzieć: „The house is surrounded by a tall brick wall” (Dom jest otoczony wysokim ceglanym murem).

3. Idiomy związane ze słowem „wall”

Słowo „wall” jest również często używane w różnych idiomach w języku angielskim. Oto kilka przykładów:

a) Hit the wall

Wyrażenie „hit the wall” oznacza osiągnięcie punktu, w którym nie możemy już iść dalej lub osiągnięcie granicy swoich możliwości. Na przykład, możemy powiedzieć: „I’ve been studying for hours, and now I’ve hit the wall” (Uczyłem się przez godziny i teraz osiągnąłem swoje granice).

b) Talk to a brick wall

Idiom „talk to a brick wall” oznacza próbę przekonania kogoś, kto jest niechętny do słuchania lub zmiany zdania. Na przykład, możemy powiedzieć: „I tried to convince him to come with us, but it was like talking to a brick wall” (Próbowałem go przekonać, żeby poszedł z nami, ale to było jak rozmawianie z murem).

4. Podsumowanie

W tym artykule dowiedzieliśmy się, że słowo „mur” po angielsku to „wall”. Jednak słowo to ma wiele znaczeń i może odnosić się do różnych rodzajów struktur, takich jak ściana wewnątrz budynku, mur otaczający miasto lub ogrodzenie wokół posesji. Nauczylismy się również kilku idiomów związanych ze słowem „wall”. Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny!

Wezwanie do działania: Przetłumacz na angielski „Jak jest po angielsku mur?” i sprawdź stronę https://www.fincomfort.pl/.